среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot PCV na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Budowa balaski plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy projektowane plotki plastikowe na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий